HÅP-INTERNSHIP

HÅPintern.jpg

HÅP-internshipet ble etablert i 2017 for å dele kunnskap og erfaringer gjennom kulturelle sammenkomster mellom barna på barnehjemmet, lokalsamfunnet og personer i MCHP nettverket. Målet er at prosjektene våre skal ha den høyeste standarden og tilføye den nyeste informasjonen innenfor alle områder. Vi ønsker at barna skal vokse opp i et bærekraftig og "grønt" prosjekt, med fine rollemodeller i livene sine. MCHP arbeider for å forsterke disse verdiene og tilby en ny og annerledes internship opplevelse ved å sende høyt kvalifiserte personer til prosjektet. Disse personene skal dele sin kunnskap og erfaring for det beste for prosjektet, og samtidig få unike opplevelser og erfaringer. Vi ønsker at internshipprogrammet skal være like verdifullt for de som drar, som det er for de som mottar hjelpen på bakken. De grunnleggende ideene til HÅP-internshipet er følgende: 

  • Internshipet er et unikt tilbud i et hav av muligheter. Kunnskapsdeling og det å finne arenaer for felles læring og utvikling for begge parter står i sentrum - ikke at man skal få et nytt profilbilde på Facebook.
  • Interns vil kun bli sendt til prosjektet dersom MCHP og MCHC finner verdifulle arbeidsoppgaver som kan passe deres kunnskap og erfaring. Dette for å sikre at både interns og barna får mest mulig ut av oppholdet. 
  • Interns blir nøye valgt ut på bakgrunn av deres motivasjon, erfaring og hva de kan tilføye prosjektet. 
  • Kostnaden for et slikt internship er betydelig lavere enn tilsvarende internship fordi vi tror at kunnskap er verdt langt mer enn penger!

Har du kunnskap og erfaring som kan være verdifull for noen av våre prosjekter, og er interessert i å utvide horisonten gjennom å tilbringe tid på et annet kontinent? Kontakt oss på intern@hopeproject.no

Les mer om internshipet vårt her.