I 2018 ønsker vi å jobbe for å bygge opp et nytt HÅP-senter i Mkoba. Alle våre prosjekter vil bli styrt herfra, for å skille mellom de og barnehjemmet. Vi har allerede startet å se etter mulig tomt - denne gangen mer sentralt i Mkoba, slik at det er lett å komme dit uansett hvor du kommer fra. Prosjektene vi setter opp vil ta sikte på å hjelpe lokalsamfunnet i større grad. 

Her ønsker vi å bygge et stort klasserom med skillevegg, slik at det kan brukes som to. I tillegg ønsker vi kontorer, hvor HÅP-business deltakerne kan komme og få hjelpen de trenger. Vi ønsker også å lage et spisested med uteservering, samt en resepsjon. Senteret vil ene og alene bruke solenergi som strømkilde. 

I et land med mer enn 90% arbeidsledighet er det ikke gitt at folk får jobb selv med en utdanning. Dette er årsaken til at vi ønsker å implementere livserfaring og viktig kunnskap for at de skal kunne klare seg selv. Senteret vårt har potensiale til å skape mange lokale arbeidsplasser, noe som kan bidra til å løfte lokalsamfunnet og den økonomiske situasjonen deres. 

Gjestehus

På sikt ønsker vi å bygge et gjestehus. Dette vil igjen skape lokale arbeidsplasser, og samtidig fungere som en inntektskilde til prosjektet. Vi vil se på mulige tomter, og starte planleggingen av det. Våre sponsorer og andre besøkende vil være velkomne til å booke seg inn her.