HÅP-UTDANNING

I Zimbabwe koster det omtrent 5000 kroner for ett barn å gå på skolen i året. Dersom barna ikke har betalt eller kommer med hullete uniform blir de sendt hjem. Helt siden Midlands Children Hope Project startet i 2012 har vi betalt skolegangen til samtlige barn ved barnehjemmet. Vi mener den tryggheten og stabiliteten dette gir er avgjørende for at barna skal få kunnskap, motivasjon og ikke minst muligheten til å skape en best mulig fremtid for seg selv. Selv om organisasjonen vår stadig vokser, og våre ansvarsområder blir større, er utdanningen til barna fortsatt vår hovedprioritet. Takket være våre sponsorer som donerer et valgfritt månedlig beløp kan vi ved inngangen av hvert skoletrimester sende ned penger for å dekke skolegang, uniformer og annet skoleutstyr. 

Etter hvert som organisasjonen vår har vokst har også antall barn vi støtter utdanningen til gått fra å bare være barnehjemsbarna, til å nå også være barn av vanskeligstilte og sårbare familier i lokalsamfunnet. Vi startet med å betale skolegangen til 15 barn, men før siste skoletrimester av 2018 støttet vi hele 72 barns skolegang! Vi har derfor et stort behov for flere sponsorer! 

Ta kontakt med oss på sponsor@hopeproject.no for å få mer informasjon om sponsorordningen.

Husk at alt hjelper, og vi har sponsorer som betaler helt ned til 10 kroner i måneden!