#MAYWAVE: three months, 30 children and a new orphanage

Tenk deg at foreldrene dine kaster deg ut av huset fordi de tror du er syk og fordi de ikke lenger har mulighet til å ta vare på deg. Tenk deg at du våkner opp en dag på et gatehjørne. Du kan se at noen av de eldre guttene har pakket deg inn i pappesker for å gi deg ly for regnet. Stygge blikk fra tilfeldig forbipasserende forteller deg at dette nå har blitt livet ditt. Tenk deg at du er 4 år gammel…

Tenk deg at du en dag får muligheten til å komme inn på det lokale barnehjemmet. Tenk deg at du egentlig er livredd for å gå, men etter oppmuntring fra de større gutta blir du motvillig med. Her får du en varm seng, mat på bordet hver dag og voksne som bryr seg om deg. Du får muligheten til å begynne på skolen, og etterhvert begynner du å tro på at mennesker også kan være snille. Du begynner å føle deg trygg, du begynner å føle at noen bryr seg, og du begynner å føle at du endelig har fått en ordentlig familie. Du har blitt gitt denne muligheten til å skape en bedre fremtid for deg selv.

I april fikk vi de hjerteskjærende nyhetene om at dette barnehjemmet vil bli tvunget til å stenge fordi huset ikke står til standarden satt av zimbabwisk lov. Dette kom som et sjokk på oss alle, da dette er det eneste barnehjemmet for gatebarn i området. De 30 guttene som bor her deler kanskje 14 senger, og de har kanskje ikke like stor plass som de burde hatt, men de har et tak over hodet, mat på bordet hver dag og et sted de kan føle seg trygge – et sted de kan føle seg hjemme, sammen med mennesker de kan kalle en familie. Nå er denne tryggheten i ferd med å forsvinne, og barna står i fare for å bli kastet tilbake på gaten, til et liv de har kjempet så hardt for å komme seg bort fra.

Midlands Children Hope Project er en non-profit NGO registrert i Brønnøysundregistrene. Vi er fem personer som arbeider på frivillig basis for å hjelpe gatebarna i Zimbabwes tredje største by, Gweru, med å få en bedre fremtid. Vi tar ingenting i administrative utgifter, da dette dekkes av oss privat eller av egne sponsorer. 100% av din donasjon vil derfor gå direkte til prosjektet, og du vil kunne følge nøye med på hvor din donasjon blir brukt. Gjennom organisasjonen støtter vi et barnehjem og et dagsenter for gatebarn Gweru. Her bidrar vi med skolepenger, skoleutstyr, medisinsk hjelp og andre utgifter. I tillegg støtter vi barnehjemmets inntekstgivende prosjekter, som skal gjøre barnehjemmet selvstendige i fremtiden. I oktober gikk vi til innkjøp av en ny tomt i Gwerus største township; Mkoba. Her vil vi bygge et barnehjem som vil huse tilsammen 60 gutter og jenter, i tillegg til å bygge et samfunnssenter.

Den opprinnelige planen var å starte med byggingen av hus til jentene, da disse ikke har noe sted å dra til slik situasjonen er i dag. Forrige uke ble imidlertid denne planen endret over natten. Vi har ikke lenger noe annet valg enn å starte byggingen av husene for guttene først, siden de nå blir kastet ut i august.

For å klare å ferdigstille det første huset på mindre enn tre måneder trenger vi all den hjelp vi kan få! Vi har allerede mesteparten av pengene som trengs til byggingen av selve huset, men det mangler fortsatt penger for å dekke andre utgifter som strøm, vann, møbler osv. Innen slutten av juni vil vi derfor trenge 100.000 kroner for å klare å nå målet om å flytte inn barna til det nye barnehjemmet innen august.

HVA KAN DU GJØRE?
– Du kan overføre penger direkte til vår donasjonskonto – kontummer: 1720.27.01418 – vennligst merk betalingen med ditt navn. Ved å overføre penger på denne måten vil 100% av din donasjon gå direkte til prosjektet.
– Gi en donasjon ved bruk av PayPal her.
– Gi en donasjon gjennom vår fundraisingkampanje. Vi har satt som mål å få inn 4000 euro (35.000 NOK) på denne. Her vil du også kunne se progresjonen, og hvor nærme vi er ved å nå målet. Finn kampanjen her.
– Bli med på #MayWave kampanjen. Ta en selfie mens du vinker til verden for å vise at du bryr deg. Del gjerne bildet av deg selv med oss og skriv noe du ønsker å være foruten ut kampanjetiden. Doner beløpet du sparer til kampanjen gjennom et av punktene over.
– Start din egen innsamlingsaksjon. Kontakt oss på mail for mer informasjon.
– Meld deg som sponsor og betal et valgfritt beløp hver måned. Send en mail til info@hopeproject.no og du vil motta all informasjon du trenger fra oss!
– Del og spre ordet om kampanjen og situasjonen vi nå står ovenfor med venner og familie!

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt – og dette skal vi å bevise innen de neste månedene! Vi håper at folk fra hele verden nå vil komme sammen og hjelpe oss å gi disse guttene et nytt sted de kan kalle sitt hjem! Tusen takk for hjelpen!

Midlands Children Hope Center
Midlands Children Hope Project
Champions for Children
Skap en bedre verden – ett barn av gangen
www.hopeproject.no
info@hopeproject.no
Facebook: Hopeproject
Instagram: midlandschildrenhopeproject

///////

Imagine that your parents throw you out of the house because they think you are sick and they are no longer able to look after you. Imagine that you find yourself waking up one day on a street corner. You can see that some older boys have put together a few card boxes around you to protect you from the rain. By the looks of strangers passing by, you realize that this has now become your life. Imagine that you are only four years old….

Imagine that you one day are offered a place at the local orphanage. Imagine that you don’t really want to go, because you are scared – scared of what they will do to you. Imagine that the older boys are encouraging you and following you to the home. At the orphanage you get a warm bed, daily meals and adults who look after you. You get the opportunity to start school and you start to believe that people also can be good. You start to feel safe, and you start to feel loved again, and you are starting to feel that you have got a new family. You have been given a chance to create a better future for yourself.

This April, we got some devastating news about the boys’ orphanage. We were told that the home is forced to close down because the building does not meet the standards set by Zimbabwean law. This came as shocking news to us all, as this is the only orphanage for street children in the area. The 30 boys who are living here might share 14 beds, and they might not have enough space to play around. But, they do have a roof over their head, daily meals and a place to call home, with people that they can call their family. The situation right now is that these children might end up in the streets again, back to the life they have worked so hard to get away from. Just because they have nowhere else to go.

Midlands Children Hope Project is a non-profit NGO registered by Norwegian law. We are supporting an orphanage and a drop-in center in Zimbabwes third biggest city, Gweru. We are supporting them with school fees, medical assistance and income generating projects that will make them self sustainable in the future. In October last year, we bought a new site in Gwen’s biggest township; Mkoba, where we are now building a new orphanage which will house 60 boys and girls, in addition to a community center. The initial plan was to build a house for the girls first, as they currently do not have anywhere to stay. Last week, however, this plan changed over night. We now have no other choice than to build a childrens home for the boys at the new site by August.

To manage the goal of building an orphanage in less than three months we really need all the help we can get. We already have the funds needed for the actual building, but we still do not have enough to cover other expenses such as furnitures, electricity and water for instance. By the end of June we therefore need to raise US$ 13,400.

WHAT CAN YOU DO TO HELP?
– Donate through PayPal here.
– Donate a one-off donation through our fundraising page. We have set a goal of reaching 4000 euros (about US$ 4800) through this campaign. Here you will also be able to keep track on how much we have fundraised, and how things are progressing. Find the campaign here.
– Join the #MayWave campaign. Share a picture of yourself waiving to the world what you would like to give up for a month, and donate the money saved to the project. This can be done by the link above.
– Start your own fundraising project. Contact us on info@hopeproject.no for more information.
– Become a sponsor and donate a monthly donation of your own choice. Send us an email on info@hopeproject.no and you will receive all the information you need!
– Help us share and spread the word to your friends and family!

No one can do everything, but everyone can do something – and this is something we will prove within the next few months! We hope that people from all over the world will come together in these difficult times to give the boys a new place they can call home. Thank you!

Midlands Children Hope Center
Midlands Children Hope Project
Champions for Children
Create a better world – one child at a time
www.hopeproject.no
info@hopeproject.no
Facebook: Hopeproject
Instagram: midlandschildrenhopeproject