HVA BLE PENGENE BRUKT TIL I 2016?

- Skolepenger er den desidert største utgiftsposten vår. Her kommer også skoleuniformer og utstyr barna trenger for å gå på skolen. Dette har vært, og vil fortsette å være vår hovedprioritet!   - Byggingen av barnehjemsbyggene, sammen med solenergi utgjør den andre store potten. Her kommer utgiftene i forbindelse med godkjenningen av det første huset, samt installasjon av solcellepanel og solfanger. Selv om det er høye utgifter med installerin  gen, så vil barnehjemmet spare penger i det lange løp, da de slipper å bekymre seg for skyhøye regninger og utallige strømbrudd! - Husleien til det gamle barnehjemmet håper vi å få bort i 2017, da vi vil få ferdig hus nummer 2, og få alle guttene inn på Mkoba 10 tomta! - Utgifter til tomten inkluderer HÅP-grønnsakshagen, planting av trær, etablering av lekeplass, og alt annet som skjer utenfor husets fire vegger. - Medisinsk fond utgjør medisinske utgifter til barnehjemsbarna. Fra 2017 vil vi også sende ned en sum krisepenger for å hjelpe de utenfor barnehjemmet, da vi ser at behovet er stort i et land hvor fattigdom og elendighet ser ut til å bare stige - Penger til juridisk bistand var nødvendig i forbindelse med rettssaken myndighetene kjørte mot barnehjemmet tidligere i år.  - Aktiviteter til barna er turen de hadde til Jabulani Safaris rett før jul - dette var en sårt trengt pause etter et tøft år for både store og små

- Skolepenger er den desidert største utgiftsposten vår. Her kommer også skoleuniformer og utstyr barna trenger for å gå på skolen. Dette har vært, og vil fortsette å være vår hovedprioritet!
- Byggingen av barnehjemsbyggene, sammen med solenergi utgjør den andre store potten. Her kommer utgiftene i forbindelse med godkjenningen av det første huset, samt installasjon av solcellepanel og solfanger. Selv om det er høye utgifter med installeringen, så vil barnehjemmet spare penger i det lange løp, da de slipper å bekymre seg for skyhøye regninger og utallige strømbrudd!
- Husleien til det gamle barnehjemmet håper vi å få bort i 2017, da vi vil få ferdig hus nummer 2, og få alle guttene inn på Mkoba 10 tomta!
- Utgifter til tomten inkluderer HÅP-grønnsakshagen, planting av trær, etablering av lekeplass, og alt annet som skjer utenfor husets fire vegger.
- Medisinsk fond utgjør medisinske utgifter til barnehjemsbarna. Fra 2017 vil vi også sende ned en sum krisepenger for å hjelpe de utenfor barnehjemmet, da vi ser at behovet er stort i et land hvor fattigdom og elendighet ser ut til å bare stige
- Penger til juridisk bistand var nødvendig i forbindelse med rettssaken myndighetene kjørte mot barnehjemmet tidligere i år. 
- Aktiviteter til barna er turen de hadde til Jabulani Safaris rett før jul - dette var en sårt trengt pause etter et tøft år for både store og små