HÅP-VELFERD

Zimbabwe har gått fra å ha et av kontinentets beste helsevesen, til å i dag ha det stikk motsatte. De som ikke har penger til å dekke legebesøket eller behandlingen vil heller ikke få hjelp. Barnehjemsbarna våre har derfor vokst opp med å ofte måtte gå med plager over lengre tid, fordi det ikke fantes midler til å oppsøke medisinsk hjelp. Vi mener det er viktig at barna skal få hjelp så snart problemet oppstår, og slippe å gå rundt med smerter, og komplikasjoner. Derfor støtter vi barnehjemmet med USD$ 100 hver måned, slik at de får dekket de mest kritiske helseutgiftene til barna. 

I tillegg har vi opprettet et krisefond i Zimbabwe med USD$ 400 tilgjengelig til enhver tid. Dette gir barnehjemmet handlekraft i tilfelle det oppstår en nødssituasjon. 

Dette kan vi gjøre takket være våre sponsorer som støtter prosjektet med en valgfri sum hver måned.

Ønsker du å være med å bidra? Klikk her.